بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


شوراي فرهنگي
Cultural Council
شرح وظایف
شوراي فرهنگي
اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: حاج آقا محسن حسين زاده

سمت: دبيرشوراي فرهنگي

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ديپلم

پست الكترونيك: موردی ثبت نشده است.

تلفن: 00982166073514

دورنگار: موردی ثبت نشده است.

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
مسئول دفتر سعيد رضايي 0 514