بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر ايمني
شرح وظایف
 • تدوين و بروز نگهداشتن سند برنامه ايمني كشور (SSP).
 • ايجاد سيستم جمع آوری داده ها و پردازش ايمني (SDCPS)، تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه گزارشهای لازم
 • تعيين سطح قابل قبول از عملکرد ایمنی (ALOS)
 • انجام اقدامات لازم برای تشویق گزارش دهي ایمنی نظیر ارتقاء فرهنگ ایمنی.
 • انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد سامانه جمع آوري و تجزيه و تحليل گزارش ها و اطلاعات مربوط به سوانح، حوادث، فعاليت ها و وضعيت هاي مخاطره آميز و همچنين گزارش هاي داوطلبانه
 • انجام اقدمات لازم به منظور صدور بخشنامه هاي ايمني و اتخاذ تدابير پيشگيرانه
 • پيگيري مصوبات و هماهنگي جلسات كميته ايمني (به عنوان دبير كميته)
 • پيشنهاد شاخص هاي كلان ايمني به كميته ايمني
 • تهيه داشبورد وضعيت ايمني
 • تجزيه و تحليل داده هاي ايمني و ارائه گزارش تحليلي به منظور هدفمند نمودن مميزيها و بازرسي هاي سازمان با هدف تقويت و تمركز نظارتهاي سازمان بر نقاطي كه مشكلات ايمني وجود دارد.
 • ساماندهي سيستم گزارش دهي ايمني اجباري (Mandatory safety Reporting System) سازمان به صورت متمركز بر روي بستر ECCAIRS
 • مديريت ، نظارت و كنترل بر واحد مداومت كار (OSIU)
 • ساماندهي سيستم گزارش دهي ايمني داوطلبانه (Voluntary Safety Reporting System) و انعكاس موارد به بخشهاي مختلف
 • بررسي و پذيرش شاخصهاي عملكرد ايمني (Safety Performance Indicator) ارائه دهندگان خدمات هوايي و نظارت بر جمع آوري دادههاي ايمني توسط اين شركتها
 • بررسي و پذيرش مقادير هدف گذاري شده براي شاخص هاي عملكرد ايمني (Safety Performance Target) در ارائه دهندگان خدمات هوايي و نظارت بر ميزان موفقيت شركت ها در دستيابي به هدفهاي تعيين شده
 • مشاركت در نشستهاي ٱموزشي و همايش هاي علمي و اجلاس هاي مرتبط
 • مشاركت در بروز نمودن مقررات مرتبط شامل بررسي مقررات هواپيمايي بين‌المللي و منطقه ايي و بقيه كشورها
 • بررسي و ارايه پيشنهادات لازم در خصوص اختلاف عملكرد مقررات جاري با ضمايم پيمان شيكاگو
 • انجام اقدامات لازم جهت تدوین ارائه آمار و اطلاعات مربوط به مراجع ذیصلاح.
 • انجام اقدامات لازم به منظور نگهداری و حفاظت از مدارک و اسناد مربوطه
 • انجام سایر امور محوله
اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: جواد محمد پور همداني

سمت: سرپرست دفتر ايمني با حفظ سمت

آخرين مدرك تحصيلي: ليسانس

پست الكترونيك: jmpour@cao.ir

تلفن: 00982144659366

دورنگار: 00982144659366

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
ریس گروه تحلیل داده های ایمنی مهدي هدايت پیاده سازی سیستم جمع آوری و آنالیز داده های ایمني واحدایمنی اتاق61 307
کارشناس تحليل داده هاي سازماني محمود قندی بررسی نظام نامه های سیستم مدیریت ایمنی واحدایمنی اتاق 61 429
کارشناس تحلیل داده های ایمنی مجيد علي آبادي بررسی نظام نامه های سیستم مدیریت ایمنی واحدایمنی اتاق61 421
ریس گروه تحلیل داده های ایمنی مهدي براتلو تحلیل داده های ایمنی- ارزیابی مدیران ایمنی - آموزش سیستم مدیریت ایمنی واحدایمنی اتاق62 403