بازگشت
دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

عنوان خدمت:  مميزي و صدور مجوز بهره‌برداري شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی(هندلينگ) براي دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري (برای فرودگاه‌های بندرعباس، زاهدان، اهواز، بوشهر، آبادان،يزد، اروميه، ساري، گرگان، رشت، كرمانشاه)
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
مميزي و صدور مجوز بهره‌برداري شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی(هندلينگ) براي دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري (برای فرودگاه‌های بندرعباس، زاهدان، اهواز، بوشهر، آبادان،يزد، اروميه، ساري، گرگان، رشت، كرمانشاه) 50,000,000