بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور تأييديه توليد مواد(رنگ، پارچه،‌ موكت، مواد شيميايي و ...)
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور تأييديه توليد مواد(رنگ، پارچه،‌ موكت، مواد شيميايي و ...) 40,000,000