بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه نوع براي وسايل پرنده حسب مورد
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
Part VLR,VLA 400,000,000
Part 23 Normal< 1300Kg 500,000,000
Part 23 Acrobatic & Utility<1300Kg 600,000,000
Part 23 Commuter <1300Kg 750,000,000
Part 27B 500,000,000
Part 27A 600,000,000
Part 29A & B 900,000,000
Part 25 1,000,000,000
Part APU موتور پيستوني و 300,000,000
Part33: Power >25000N & 2000KW 600,000,000
Power <25000N & 2000KW 800,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان