بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه شبيه‌ساز حسب مورد
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
(Part FSTD A(FFS 200,000,000
(Part FSTD A(FTD 180,000,000
(Part FSTD A(FNPT 160,000,000
(Part FSTD A(BITD 140,000,000
(Part FSTD H(FFS 160,000,000
(Part FSTD H(FTD 140,000,000
(Part FSTD H(FNPT 120,000,000
(Part FSTD H(BITD 100,000,000