بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور تأييديه بهره‌برداري از شبيه‌ساز در رده‌هاي مختلف
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور تأييديه بهره‌برداري از شبيه‌ساز در رده‌هاي مختلف 30,000,000