بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه مراكز تعمير و نگهداري وسايل پرنده (Part 145):
شرح خدمت و توضیحات:

  (MOAC(Maintenance Organization Approval Certificate

                                 -  هزينه مميزي ساليانه برابر هزينه صدور
                                 -  براي شركت‌هاي غير ايراني معادل ريالي ارقام دلاريبهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
الف- مرکز بزرگ با بيش از 500 نفر پرسنل 150,000,000 $ 18000
ب- مرکز متوسط با بيش از 10 نفر و تا500 نفر 100,000,000 $ 12000
ج- مرکز کوچک با 10 نفر پرسنل و كمتر 50,000,000 $ 6000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان