بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهینامه مركز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی نكته : هزینه ممیزی هر مورد سالیانه برابر هزینه صدور است
شرح خدمت و توضیحات:

توضيحات: 

                                           CAMOAC
                   Continues Airworthiness Management

                      Organization Approval Certificate
                                           CAME 
      Continues Airworthiness Monitoring Exposition
                        هزينه افزایش محدوده 10% هزينه صدور 
                                کاهش محدوده هزینه‌ایی ندارد

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
الف- مرکز بزرگ با حداقل 5 نفر پرسنل تمام وقت 120,000,000
ب- مرکز کوچک با حداکثر 4 پرسنل تمام وقت 6,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان