بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  تاييد هر گونه تغيير در افزايش محدوده فعاليت مراكز آموزشي و تاييد دوره‌هاي تك پودماني
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
تاييد هر گونه تغيير در افزايش محدوده فعاليت مراكز آموزشي و تاييد دوره‌هاي تك پودماني 8,000,000