بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  تاييد صلاحيت و مجوز فعاليت مدرسين آموزشگاههاي هوانوردي- هر مدرس
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
تاييد صلاحيت و مجوز فعاليت مدرسين آموزشگاههاي هوانوردي- هر مدرس 1,000,000