بازگشت
دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

عنوان خدمت:  مميزي فرودگاه و صدور مجوز بهره‌برداري و يا دريافت/ تمدید گواهينامه فرودگاهي حسب مورد
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
فرودگاه بين‌المللي 150,000,000
فرودگاه مرز هوايي 120,000,000
فرودگاه داخلي 100,000,000
فرودگاه فوق سبك آموزشي 50,000,000
فرودگاه فوق سبك تفریحی عمومی 80,000,000
فرودگاه فوق سبك تفریحی غیرعمومی 80,000,000