بازگشت
دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

عنوان خدمت:  صدور موافقت اصولي تأسيس شركت هلي‌پورت حسب مورد
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
هلی‌پورت بين‌المللي 120,000,000
تمدید هلی‌پورت بين‌المللي 60,000,000
هلی‌پورت IFR وVFR 100,000,000
تمدید هلی‌پورت IFR وVFR 50,000,000