بازگشت
دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

عنوان خدمت:  مميزي ساليانه هلي‌پورت و يا صدور مجوز بهره‌برداري و يا دريافت/ تمدید گواهينامه هلي‌پورت حسب مورد
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
هلی‌پورت بين‌المللي 100,000,000
هلی‌پورت IFR 70,000,000
هلي پورت VFR 60,000,000