بازگشت
دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

عنوان خدمت:  مميزي و صدور مجوز بهره‌برداری شركت ناوبري هوايي(مراقبت پرواز و مخابرات هوانوردي)
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور 30,000,000
تمدید 15,000,000