بازگشت
دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

عنوان خدمت:  استفاده از بخشی از قلمرو هوایی برای فرودگاه‌های ویژه طبق تعريف آيين‌نامه احداث، توسعه، بهره‌برداري و مديريت فرودگاه‌هاي غير نظامي هر ساله به ازاء هر 10 ميليون متر مکعب
شرح خدمت و توضیحات:

در دست تكميل

توضيحات: 

با توجه به اين آیین نامه به شماره 19062/ت47491هـ  مورخ 1392/2/3 مصوب هيئت محترم وزيران، مبنا فقط فضاي مفيد اختصاص داده شده از سطح فرودگاه مي‌باشد.

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
استفاده از بخشی از قلمرو هوایی برای فرودگاه‌های ویژه طبق تعريف آيين‌نامه احداث، توسعه، بهره‌برداري و مديريت فرودگاه‌هاي غير نظامي هر ساله به ازاء هر 10 ميليون متر مکعب 60,000