بازگشت
دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

عنوان خدمت:  بررسی طرحهای ذیل جهت صدور/ تأييد دستورالعمل هاي پروازي (براي هر دستورالعمل):
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
مسیر خروجی 40,000,000
    مسیر ورودی 40,000,000
   طرح تقرب وی او آر / ان دی بی 80,000,000
  طرح تقرب آی ال اس 100,000,000
طرح تقرب پی بی ان 200,000,000