بازگشت
دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

عنوان خدمت:  اختصاص پلاك وسائط نقليه و صدور مجوز تردد به بخش هوايي(ایرساید)
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
سواري خود کششی زیر 3500 کیلوگرم 200,000
سایر خودروها و تجهیزات پشتیبانی هواپیما 4,000,000