بازگشت
دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

عنوان خدمت:  بررسي و اعلام نظر در خصوص موانع پروازي(براي هر مانع)
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
بررسي و اعلام نظر در خصوص موانع پروازي(براي هر مانع) 10,000,000