بازگشت
دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

عنوان خدمت:  صدور مجوز ايجاد یا توسعه باند و عوامل ميدان پروازي حسب مورد
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
باند با عرض 45 متر و بالاتر، هر متر 100,000
باند با عرض بین 45 متر و 30 متر، هر متر 80,000
باند با عرض کمتر از 30 متر، هر متر 60,000
مسیر خزش با عرض 23 متر و بالاتر، هر متر 60,000
مسیر خزش با عرض کمتر از 23 متر، هر متر 40,000
توقفگاه وسايل پرنده به تعداد استندها، هر استند(محل توقف) 10,000,000
ترمینال مسافربری تا 25000 مسافر 20,000,000
ترمینال مسافربری از 25000 تا 75000 مسافر 30,000,000
ترمینال مسافربری از 75000 تا 200000 مسافر 40,000,000
ترمینال مسافربری از 200000 تا 500000 مسافر 50,000,000
ترمینال مسافربری از 500000 تا يك ميليون مسافر 80,000,000
ترمینال مسافربری از يك ميليون تا سه ميليون مسافر 150,000,000
ترمینال مسافربری از سه ميليون تا شش ميليون مسافر 250,000,000
ترمینال مسافربری از شش ميليون تا ده ميليون مسافر 350,000,000
ترمینال مسافربری از ده ميليون تا بيست ميليون مسافر 450,000,000
ترمینال مسافربری بالاتر از بيست ميليون مسافر 600,000,000
ساختمان‌هاي عملياتي دارای سرویس برج 100,000,000
ساختمان‌هاي عملياتي دارای سرویس تقرب 250,000,000
آشيانه هر متر مربع 50,000