بازگشت
حراست

عنوان خدمت:  صدور تاييديه نظامنامه امنيتي فرودگاه(بين‌المللي، مرز هوايي وداخلي)
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
فرودگاه بین المللی 15,000,000
تمدید فرودگاه بین المللی 7,500,000
فرودگاه مرز هوايي 12,000,000
تمدید فرودگاه مرز هوايي 6,000,000
فرودگاه داخلي 10,000,000
تمدید فرودگاه داخلي 5,000,000
فرودگاه فوق سبک آموزشی 5,000,000
تمدید فرودگاه فوق سبک آموزشی 2,500,000
فرودگاه فوق سبک تفریحی عمومی 8,000,000
تمدید فرودگاه فوق سبک تفریحی عمومی 4,000,000
فرودگاه فوق سبک تفریحی غیر عمومی 8,000,000
تمدید فرودگاه فوق سبک تفریحی غیر عمومی 4,000,000