بازگشت
حراست

عنوان خدمت:  صدور تاييديه نظامنامه امنيتي شركتهاي ارائه دهنده خدمات فرودگاهي و كيترينگ
شرح خدمت و توضیحات:

در دست تكميل

توضيحات:

هزينه تمديد 50% هزينه صدور

    بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
فرودگاه‌های امام و مهر‌آباد 16,000,000
تمدید فرودگاه‌های امام و مهر‌آباد 8,000,000
فرودگاه‌های مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و عسلویه 14,000,000
تمدید فرودگاه‌های مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و عسلویه 7,000,000
فرودگاه‌های بندرعباس، زاهدان، اهواز، بوشهر، آبادان، یزد، ارومیه، ساری، گرگان، رشت، کرمانشاه 10,000,000
تمدید فرودگاه‌های بندرعباس، زاهدان، اهواز، بوشهر، آبادان، یزد، ارومیه، ساری، گرگان، رشت، کرمانشاه 5,000,000
سایر فرودگاه ها 6,000,000
تمدید سایر فرودگاه ها 3,000,000