بازگشت
حراست

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه دستگاههاي كمك بازرسي امنيتي
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور گواهينامه دستگاههاي كمك بازرسي امنيتي هر دستگاه 10000000