بازگشت
دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

عنوان خدمت:  حق اشتراك ساليانه اصلاحيه‌هاي بعدي كتاب (A.I.P)
شرح خدمت و توضیحات:

در دست تكميل

توضيحات:

هزينه پست جزء مبلغ مذكور مي‌باشد. 


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
حق اشتراك ساليانه اصلاحيه‌هاي بعدي كتاب (A.I.P) معادل ريالي 60 دلار امريكا