بازگشت
معاونت استاندارد پرواز

عنوان خدمت:  تأييد صلاحیت مسؤلین فنی و عملیاتی، كنترل كيفيت و تضمين مرغوبيت كليه مؤسسات هوانوردي، آموزشی، تفریحی و فنی
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
تأييد صلاحیت مسؤلین فنی و عملیاتی، كنترل كيفيت و تضمين مرغوبيت كليه مؤسسات هوانوردي، آموزشی، تفریحی و فنی 1,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان