بازگشت
معاونت استاندارد پرواز

عنوان خدمت:  ابررسی و اعلام نظر براي هواپيماهاي حادثه ديده(كنترل تعميرات، بررسي اسناد و مدارك ...)
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
بررسی و اعلام نظر براي هواپيماهاي حادثه ديده(كنترل تعميرات، بررسي اسناد و مدارك ...) 3,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان