بازگشت
معاونت استاندارد پرواز

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه ثبت و مالكيت وسيله پرنده(اولین مرتبه)
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور گواهينامه ثبت و مالكيت وسيله پرنده(اولین مرتبه) 2,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان