بازگشت
معاونت استاندارد پرواز

عنوان خدمت:  تأييد افزايش زمان برنامه تعمير و نگهداري وسايل پرنده از قبيل بدنه، موتور، ارابه فرود، ملخ و موتور كمكي(APU):
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
تأييد افزايش زمان برنامه تعمير و نگهداري وسايل پرنده از قبيل بدنه، موتور، ارابه فرود، ملخ و موتور كمكي(APU): 20,000,000