بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  صدور مجوز آموزشي دستگاه‌هاي شبيه‌ساز پرواز
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور مجوز آموزشي دستگاه‌هاي شبيه‌ساز پرواز 5,000,000