بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  انجام مميزي جهت گواهينامه سازمان آموزشي مجاز
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
انجام مميزي جهت گواهينامه سازمان آموزشي مجاز 50,000,000