بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  صدور كارت (CMC)
شرح خدمت و توضیحات:

در دست تكميل

توضيحات:

CMC: Crew Member Certificate


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور كارت (CMC) 400,000