بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  صدور يا تمديد تأييديه گواهينامه كاركنان كادر پروازي خارجي
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور يا تمديد تأييديه گواهينامه كاركنان كادر پروازي خارجي 1,500,000