بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  درج ريتينگ نوع هواپيما در گواهينامه
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
درج ريتينگ نوع هواپيما در گواهينامه 400,000