بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  بررسي و تأييديه موسسات آموزشي هوانوردي خارجي
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
بررسي و تأييديه موسسات آموزشي هوانوردي خارجي 200,000,000