بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه ناوبري فرودگاهي- كليه مراحل
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
آزمون كتبي 1,600,000
آزمون شفاهي(مصاحبه) --
آزمون عملي پروازي 800,000
آزمون عملي غير پروازي --
صدور گواهينامه 400,000