بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه مراقبت پرواز، ديسپچ، تجهيزات زميني فرودگاهي و رسته فني و مهندسي فرودگاهي- كليه مراحل
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
آزمون كتبي 800,000
آزمون شفاهي(مصاحبه) --
آزمون عملي پروازي --
آزمون عملي غير پروازي 400,000
صدور گواهينامه 400,000