بازگشت
دفتر عمليات پرواز

عنوان خدمت:  انجام آزمايشات پروازي از دستگاههاي كمك ناوبري و راداري به ازاي هر ساعت پرواز از زمان روشن شدن هواپيما از مبدأ مأموريت تا زمان خاموش کردن موتور
شرح خدمت و توضیحات:

توضيحات:

براي خارج از كشور بر اساس شرايط بازار بين‌المللي


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
انجام آزمايشات پروازي از دستگاههاي كمك ناوبري و راداري به ازاي هر ساعت پرواز از زمان روشن شدن هواپيما از مبدأ مأموريت تا زمان خاموش کردن موتور معادل ریالی 3950 دلار امریکا