بازگشت
دفتر عمليات پرواز

عنوان خدمت:  تعیین وضعيت عملياتي دستگاه‌هاي كمك ناوبري فرودگاه‌هاي كشور
شرح خدمت و توضیحات:

 

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
تعیین وضعيت عملياتي دستگاه‌هاي كمك ناوبري فرودگاه‌هاي كشور هر دستگاه 5000،000