بازگشت
دفتر عمليات پرواز

عنوان خدمت:  بررسي و اعلام نظر درخصوص توانمندي‌هاي عملياتي(Performance) هواپيماهاي پيشنهادي مؤسسات و شركتهاي هواپيمائي شامل انجام بررسي‌هاي موضوعي، Manual و Route Analysis
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
هواپيما تا وزن 5700 كيلوگرم 15,000,000
هواپيما از وزن 5700 كيلوگرم به بالا 75,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان