بازگشت
دفتر عمليات پرواز

عنوان خدمت:  هر گونه تغییر در افزایش و کاهش محدوده عملیات و فعالیت شرکت هواپیمایی و هلیکوپتری
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
حمل کالای خطرناک موردی 10,000,000
حمل کالای خطرناک سالانه 30,000,000
تغییر در ساختار سازمانی 10,000,000
تغییر در شهر و مراکز عملیاتی 50,000,000
تغییر در امکانات و تجهیزات هواپیما و هلیکوپتر در نوع عملیات پروازی 50,000,000
تغییر نوع عملیات و فعالیت پرواز منطقه ای و خارجی 50,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان