بازگشت
دفتر عمليات پرواز

عنوان خدمت:  بررسي و اعلام نظر درخصوص توانمندي‌هاي عملياتي(Performance) هلیکوپتر باری و مسافری و خدمات پیشنهادی
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
تا صفحه 50 20,000,000
51 تا 100 30,000,000
101 تا 150 40,000,000
151 تا 200 50,000,000
201 تا 250 60,000,000
251 تا 300 70,000,000
301 تا 350 80,000,000
351 تا 400 90,000,000
401 تا 450 100,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان