بازگشت
دفتر عمليات پرواز

عنوان خدمت:  تأييد معاون و مديران عمليات پرواز شركت‌هاي هواپيمايي و فرودگاه‌ها
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
تأييد معاون و مديران عمليات پرواز شركت‌هاي هواپيمايي و فرودگاه‌ها 5,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان