بازگشت
دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

عنوان خدمت:  مميزي و صدور مجوز بهره‌برداري آتش نشاني فرودگاهي براي دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري حسب درخواست فرودگاه براي مميزي آتش نشاني
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
فرودگاه بين‌المللي و مرز هوايي 40,000,000
ديگر فرودگاه‌ها 20,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان