کارگروه بررسي امريه هاي صلاحيت پروازي تشکيل شد
معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي کشوري از تشکيل کارگروه بررسي امريه هاي صلاحيت پروازي خبرداد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، محمد جواد تقوايي اظهارداشت: به دليل ضرورت بررسي امريه هاي صادره با لحاظ شرايط محيطي و محاطي و با هدف يافتن روش هاي متناسب با وضعيت بهره برداري، کارگروه "بررسي امريه هاي صلاحيت پروازي" متشکل از تعدادي از کارشناسان سازمان، متخصصان صنعت و نخبگان دانشگاهي، ايجاد شد. وي افزود: امريه هاي صلاحيت پروازي (Airworthiness Directive)، دستوراتي هستند که از سوي سازمان هاي هواپيمايي کشورهاي مختلف عضو ايکائو به منظور استمرار و يا ارتقا صلاحيت پروازي وسايل پرنده صادر مي شود و اجراي اين دستورات پس از تاييد، توسط سازمان هواپيمايي کشور مربوطه، الزامي خواهد بود. تقوايي پايش روند رشد و تغييرات تکنولوژي در صنعت هوانوردي را از ديگر وظايف کارگروه مذکور برشمرد و گفت: کارگروه بررسي امريه هاي صلاحيت پروازي موظف است با مطالعه آنها، پيشنهادات مناسب جهت برنامه ريزي و ايجاد زمينه هاي لازم در صنعت به سازمان هواپيمايي کشوري ارائه کند که در اين رابطه مي توان به مباحثي همچون PBN, FANS اشاره کرد. معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي کشوري افزود: همچنين در مواردي که با عدم پشتيباني خدمات يا اطلاعات از طرف کارخانه سازنده رو به رو هستيم اين کارگروه مي تواند روش هاي جايگزين پيشنهاد دهد. وي ادامه داد: سازمان هواپيمايي کشوري ايران تاکنون با توجه به شرايط و امکانات موجود، امريه هاي صلاحيت پروازي را به صرف اينکه از طرف سازمان هواپيمايي کشوري سازنده هواپيما صادر مي شده است مي پذيرفت که اين رويه در برخي موارد به تامل و بررسي بيشتري نياز دارد. تقوايي افزود: سازمان هواپيمايي کشوري نيز به منظور حمايت و پيشتيباني از اهداف سازمان و رسالت استانداردسازي و نظارت مستمر بر فعاليت شرکت هاي هواپيمايي و با توجه به شرح وظايف مندرج در سند 9760 ايکائو، ارزيابي و بررسي امريه هاي صلاحيت پروازي مورد بحث از طرف صنعت و شرکت هاي هواپيمايي را در دستور کار قرار مي دهد و البته با توجه به بازخوردهاي دريافتي از صنعت و پايش اطلاعات و آمار حاصله نسبت به مواردي که نياز به صدور امريه صلاحيت پروازي جهت ارتقاي ايمني داشته باشد، اقدام خواهد کرد. معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي کشوري با اشاره به نقش راهبري و تصميم گيري کارگروه مذکور افزود: تيم کارشناسي بررسي امريه هاي صلاحيت پروازي ضمن بررسي هاي تخصصي و کارشناسي هرگونه پيشنهاد و يا روش جايگزين مناسب را به سازمان ارائه خواهند کرد که به طور حتم با استفاده از نظرات و پيشنهادات کارشناسي کارگروه مذکور بهره برداري از ناوگان موجود افزايش خواهد يافت و از زمين گير شدن ناوگان جلوگيري خواهد شد.

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
بیشتر...