منطق اقتصادي آزاد سازي نرخ بليت هواپيما و شبکه پروازهاي داخلي در درازمدت؛
سازمان هواپيمايي کشوري تعيين کننده نرخ ها نخواهد بود
با اجراي آزادسازي نرخ بليت هواپيما و شبکه پروازهاي داخلي در درازمدت، سازمان هواپيمايي کشوري تعيين کننده نرخ ها نخواهد بود.
رضا جعفرزاده مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري گفت: با رسيدن به مرحله رقابت ها، آثار تغيير در کيفيت و کميت پروازها نمايان مي شود مرحله اي که ديگر اين سازمان هواپيمايي کشوري نيست که نرخ هاي تکليفي داشته و شرکت ها را ملزم به حرکت در آن چارچوب نمايند. وي همچنين گفت : طرح آزاد سازي نرخ بليت هواپيما و شبکه پروازهاي داخلي بيرون از الزامات قانوني، طرحي است ملي که چنانچه مسير اجراء و سير آنرا از فراهم شدن زمينه خدمات بروز تا افزايش پروازها به تمامي نقاط و بروز و ظهور بازار کار مورد عنايت قرارگيرد و بر خلاف وضع فعلي که گرايش سرمايه گذاران براي ورود به صنعت حمل و نقل هوايي محسوس نيست با اوج بازار کار به خصوص با رفع تحريم ها، روي آوردن اين قشر تاثير گذار رقابت ها آغاز و عرضه و تقاضا براساس معادلات بازار استقبال مسافران افزايش مي يابد. جعفرزاده افزود: با داشتن پروازهاي برنامه اي به ساير فرودگاهها زمينه انتخاب مردم براساس سه اصل ايمني بالا، سرويس دهي مورد انتظار، نرخ مناسب فراهم خواهد شد به گونه اي که در بسياري موارد شرکت هاي هواپيمايي براي جذب مسافر به کاهش نرخ بليت و افزايش کيفيت خدمات رو خواهند آورد و تنها سود خود را در انجام پروازهاي بيشتر و ايجاد فضاي کسب و کار بهتر جستجو مي کنند نه افزايش قيمت بليت.هنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
بیشتر...