مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري با ارسال نامه اي؛
روابط عمومي هاي شرکت هاي هواپيمايي به پاسخگويي ملزم شدند
مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري با ارسال نامه اي، مديران روابط عمومي شرکت هاي هواپيمايي را به پاسخگوئي و همکاري با رسانه ها ملزم کرد.
رضا جعفرزاده با تاکيد بر اينکه مشتري مداري جزء وظايف لاينفک روابط عمومي به شمار مي رود، در اين نامه آورده است؛ نظر به لزوم اجراي ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر آزادسازي نرخ بليت و شبکه پروازهاي داخلي در 170 مسير ضروري است، روابط عمومي ها جهت تنوير افکار عمومي و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي، نسبت به اطلاع رساني به موقع، صحيح و شفاف اقدام کنند. وي افزود: شرکت هاي هواپيمايي بايد به منظور سهولت دسترسي نرخ هاي بليط پروازها در مسيرهاي مختلف، ليست نرخ هاي آناليز شده و نهايي را از طريق وب سايت هاي رسمي شرکت هواپيمايي مربوطه و يا دفاتر خدمات مسافرت هوايي در اختيار مشتريان قرار دهند. مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري در ادامه ضمن تاکيد بر ضرورت اجرائي شدن توصيه هاي دفتر نظارت سازمان هواپيمايي کشوري در امر اطلاع رساني گفت: روابط عمومي ها همواره متقاضيان را از خريد بليت هواپيما از مراکز غير معتبر منع کرده و از درج نرخ بليت و داشتن لوگوي شرکت اطمينان حاصل کنند. جعفرزاده با اشاره به اينکه تخلفات احتمالي به نام آن شرکت بخصوص در مواقعي که تقاضاها بالاست موجب خدشه دار شدن اعتبار آن مجموعه نزد افکار عمومي مي شود، از مديران روابط عمومي ها خواست تا موارد تخلف را به روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري اعلام تا نسبت به برخورد با آنها توسط دفتر ارزيابي و پاسخگويي به شکايات سازمان اقدامات مقتضي صورت گيرد.

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
بیشتر...