با ايجاد رقابت ها اين مردم هستند که نرخ ها را تعيين مي کنند
مهندس علي عابدزاده رئيس سازمان هواپيمايي کشوري در واکنش به خبري در خصوص آزاد سازي نرخ بليت هواپيما و زدن تيترهاي استنباطي گفت: آزاد سازي بليت هواپيما طي مراحل اصولي اعم از کار کارشناسي توسط کارشناسان صنعت، مصوبه مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي هواپيمايي که همه در جهت اجراي قانون برنامه پنجم توسعه بوده و سعي ما همواره توضيح و تشريح محسنات و چشم اندازهاي آن بوده و نه چيز ديگر.
آنچه لازم است مد نظر قرارگيرد تلاش براي رسيدن به رقابت هاست نيل به اين هدف ابزارهايي را مي طلبد تا متناسب با اين طرح بتوان در مرحله اجرا موفق عمل کرد که مهمترين آن داشتن ناوگان به روز هم به لحاظ کيفي و هم با لحاظ کمي در جهت تامين تقاضاها. روشن است که در صورت نرسيدن به اين مرحله قطعاً محدوديت صندلي پرواز و نداشتن ناوگان به روز و نتيجه اش به هم خوردن توازن عرضه و تقاضاست مشکلي که در حال حاضر با آن روبرو هستيم . مورد ديگر اينکه آزادسازي فضايي را فراهم مي کند تا ايرلاين ها بتوانند با بالانس درآمد هزينه هاي خود پاسخگوي پرداخت هزينه هاي سوخت و خدمات فرودگاهي، و مسائل مربوط به ايمني و تامين قطعات مورد نياز خود باشند مشکلي که در حال حاضر دست به گريبان آن هستند. رئيس سازمان هواپيمايي کشوري با بيان اينکه در فضاي رقابتي بايد شرايط را فراهم کنيم که مسافران به استناد سه فاکتور ايمني بالا، سرويس دهي مناسب و حق انتخاب به آنها ايرلاين هاي داخلي را توجيه دهند گفت: با وجود اين مشکلات چگونه مي توان به ارتقاء ايمني به عنوان اصلي ترين فاکتور و به سرويس دهي مناست در رقابت با ايرلاين هاي دنيا عرض اندام کرد اگرچه زمان تحريم ها در دو سه دهه گذشته مقاومت بخرج داديم تا زمينگير نباشيم اما پس از رفع محدوديت ها ديگر به همين شکل نمي شود رقابت کرد ازهمه گذشته با ايجاد رقابت بين شرکت ها حق انتخاب مردم نمود پيدا مي کند و ايرلاين ها ناگزير خواهند بود که هم نرخ پايين ارائه کنند و هم سرويس مناسبتري براي تکميل صندلي پرواز موجود ارائه نمايند. عابدزاده همچنين گفت: با استقبالي که ايرلاين هاي خارجي اعم از ايرلاين هاي کشورهاي آسيايي اروپايي و حوزه خليج فارس براي برقراري پرواز مستقيم به ايران دارند و بهبود روابط و توسعه مناسبات با کشورهاي صنعتي و غيره اين آزاد سازي نرخ بليت مي تواند ما را درآن فضاي رقابتي که خيلي هم ديرنيست در مسير رشد شکوفايي بايسته اقتصادي و تسهيل گردشگري به کمک حمل و نقل هوايي به عنوان پايه اي ترين و اساسي ترين محور توسعه آماده کند. رئيس سازمان هواپيمايي کفت: يقين دارم با اجرا شدن اين طرح در آينده هم شاهد افزايش ناوگان و برقراري پروازهاي برنامه اي به نقاط محروم و فرودگاه هاي کم پرواز اقشار کم در آمد هم با امکانات و سرويس دهي بيشتر بتوانند از خدمات بخش هوايي بيش از اين استفاده کنند.هنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
بیشتر...