تذکر کتبي سازمان هواپيمايي کشوري به شرکت هواپيمايي آسمان به دليل تاخير روز گذشته تهران- استانبول- تهران
به دنبال بروز تاخير 5/7 ساعته پرواز شماره 512/511 شرکت هواپيمايي آسمان در مسير پروازي تهران- استانبول- تهران در روز شنبه مورخ 11/11/93 که منجر به نارضايتي مسافران اين پروازها شده بود سازمان هواپيمايي کشوري به شرکت مذکور تذکر کتبي داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، شرکت هاي هواپيمايي موظفند با برنامه ريزي دقيق نسبت به انجام به موقع و منظم پروازها اقدام کنند و به هنگام بروز تاخير ناخواسته نسبت به اطلاع رساني دقيق و ارائه تسهيلات لازم به مسافران اقدام کنند. اما به دليل عدم برنامه ريزي صحيح و پاسخگويي مناسب از سوي مسئولان شرکت هواپيمايي آسمان به دنبال بروز تاخير5/7 در پرواز تهران- استانبول- تهران که منجر به نارضايتي مسافران اين پرواز شده بود، سازمان هواپيمايي کشوري به اين شرکت تذکر کتبي داد. ضمنا سازمان هواپيمايي کشوري صدور مجوزهاي آتي بين المللي به شرکت مذکور را مجدداً بررسي خواهد کرد. سازمان هواپيمايي کشوري انتظار دارد شرکت هاي هواپيمايي حداکثر مساعي خود را براي انجام به موقع تعهدات و خدمت رساني به مسافران به کار ببرند.هنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
بیشتر...