توسط سازمان هواپيمايي کشوري صورت گرفت؛
تعليق55مجوز دفاتر خدمات مسافرت هوايي در 9ماهه نخست امسال
مديرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي کشوري از تعليق 55 مجوز دفتر خدمات مسافرت هوايي طي 9ماه ابتداي سال 93 خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، مرتضي دهقان اظهار داشت: با هدف نظارت برعملکرد دفاتر و شرکت هاي خدمات مسافرت هوايي و اطمينان از وضعيت و مطابقت اين دفاتر با مفاد آئين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرت هوايي، جهانگردي و زيارتي مصوب هيات وزيران، همواره از دفاتر مذکور بازرسي مستمر به عمل مي آيد. وي تعداد مجوزهاي لغو شده در مدت مذکور را 38 فقره اعلام کرد و افزود: بر اساس بازرسي هاي به عمل آمده توسط بازرسان کميته فني سازمان هواپيمايي کشوري طي مدت مزبور، 55مجوز به دليل عدم رعايت قوانين و مقررات و تطبيق با آئين نامه دفاتر خدمات مسافرت هوايي تعليق شد. مديرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي کشوري، خاطرنشان کرد: همچنين 50مورد به دليل عدم رعايت قوانين و مقررات سازمان هواپيمايي کشوري و ارتکاب تخلف گرانفروشي به سازمان احضار و اخطار کتبي با درج در پرونده دريافت کردند. دهقان اظهارداشت: 1468مجوز از ابتداي امسال تمديد و جهت عدم تمديد مجوز توسط دفاتر خدمات مسافرت هوايي در موعد مقرر800مورد اخطار نيز طي مدت مشابه صادر شده است. وي با تاکيد بر اينکه آن دسته از دفاتر خدمات مسافرت هوايي مجاز به فروش بليت هواپيما هستند که داراي مجوز از سازمان هواپيمايي کشوري باشند، از مسافران درخواست کرد به منظور جلوگيري از بروز مشکلات و قابل رسيدگي بودن تخلفات احتمالي، از دفاتر خدمات مسافرت هوايي داراي مجوز معتبر از سازمان هواپيمايي کشوري بليت هواپيما تهيه کنند و دفاتر مذکور نيز ملزم هستند که مجوز خود را در معرض ديد مشتريان قرار دهند. منبع: روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوريهنوز نظری ثبت نشده است

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
بیشتر...