مصوبه طرح کفايت سرمايه مالي شرکت هاي هواپيمايي فعال و تازه تاسيس ابلاغ شد
مديرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها شرکت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي کشوري از ابلاغ مصوبه طرح کفايت سرمايه مالي شرکت هاي هواپيمايي فعال و تازه تاسيس خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، مرتضي دهقان اظهار داشت: شوراي عالي هواپيمايي به منظور يکنواخت سازي، ساماندهي و افزايش توان مالي خطوط هوايي فعال و جذب متقاضيان توانمند جديد، طرح کفايت سرمايه مالي را در 26,دي ماه سال جاري تصويب کرد. وي افزود: بقرار اين مصوبه حداقل ميزان سرمايه مورد نياز شرکت هاي هواپيمايي بر اساس ارزش ويژه که مجموع مبالغ سرمايه و اندوخته شرکت مي باشد در راستاي تامين و افزايش توان مالي با توجه به نوع فعاليت تعيين شده است. مديرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي کشوري افزود: بر اين اساس شرکت هايي که مبادرت به اخذ پروانه برقراري پرواز هاي برنامه اي داخلي خواهند کرد، 175 ميليارد تومان، پرواز هاي بين المللي 200 ميليارد تومان، همچنين شرکت هايي که مبادرت به اخذ پروانه پروازهاي چارتري (دربستي) مي کنند داخلي 140 ميليارد تومان و بين المللي 175 ميليارد تومان تعيين شده است. وي تصريح کرد: پروانه بهره برداري شرکت هاي بار هوايي 50 ميليارد تومان و خدمات اير تاکسي 30 ميليارد تومان تعيين شده است. دهقان خاطرنشان کرد: پروانه بهره برداري کامل، شامل برقراري پروازهاي برنامه اي، چارتر و بار 350 ميليارد تومان تعيين شده است. وي ياد آور شد: قدرمسلم با توجه به اجراي موفقيت آميز برجام، رفع تحريم ها و موانع پيشروي صنعت حمل و نقل هوايي کشور و همچنين با اجراي قانون آزادسازي نرخ پروازهاي داخلي شرايط مطلوب براي افزايش رقابت پذيري خطوط هوايي کشور و حضور بازيگران جديد و توانمند را در عرصه حمل و نقل هوايي کشور فراهم و انتظار مي رود شرکت هاي هواپيمايي با توسعه و تقويت اصول لاينفک بازرگاني و مشتري محوري به ارايه خدمات با کيفيت مطلوب و پايدار اقدام کنند. مديرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي کشوري ادامه داد: کليه خطوط هوايي که داراي پروانه فعاليت پروازي هستند بايد ظرف مدت شش (6) ماه با شرايط جديد ساختارهاي مالي خود را منطبق و اعلام کنند.

با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید؛ نظرات و دیدگاه های ثبت شده پس از تایید مدیر پورتال برای عموم نمایش داده می‌شوند.
مورد مرتبطی یافت نشد.
انتصاب
۱ مهر ۱۳۹۹
انتصاب
۲۹ شهريور ۱۳۹۹
بیشتر...